Search
Close this search box.

พิธีเปิดงาน Smart Local BCG Plus@CHONBURI ครั้งที่ 2

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Smart Local BCG plus @CHONBURI ครั้งที่ 2 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด ซึ่งทำหน้าที่ทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดมีคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย โกอินเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 4 วัน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การจัดงานในครั้งนี้

นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าววัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสินค้า Local Plus ที่ตอบโจทย์การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นตาม BCG Model เพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่ายเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเซลล์แมนจังหวัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันการใช้ Soft Power เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยเน้นการพัฒนา และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมศักยภาพสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ผ่านอัตลักษณ์วัฒนธรรมสินค้าไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการนำพาประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม โดยภายในงานฯ มีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้การแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 30บูธ ประกอบด้วยสินค้าจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) สมาชิก MOC Biz Club อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป ผลไม้แปรรูปสมุนไพร เครื่องดื่ม อาหารหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นสินค้าดี สินค้าเด่น ในจังหวัดชลบุรีการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดชลบุรี ในนามของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ที่มาภาพและข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/6774/?bid=1