Search
Close this search box.

รับชมการเสวนา Library Talk ครั้งที่ 2 “การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

share to:

Facebook
Twitter

การเสวนา Library Talk ครั้งที่ 2 “การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย หอสมุดรัฐสภา

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 โซนกลาง อาคารรัฐสภา

คลิกเพื่อรับชม

รายละอียดงานสัมมนา

 

ที่มาข้อมูล : Facebook หอสมุดรัฐสภา