Search
Close this search box.

จ.ระยอง จัดกิจกรรม “พายทะลุปอด SUP Board @ป่ากลางเมืองระยอง” ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 sport Event ตามแผนปฎิบัติการ 180 วันฟื้นประเทศ

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ พระเจดีย์กลางน้ำและป่ากลางเมือง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดงานโครงการ 1 จังหวัด 1 sport event “พายทะลุปอด SUP Board @ป่ากลางเมืองระยอง” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 180 วัน ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและปรับโครงสร้างภาคการผลิตเพื่อให้เติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนภายใต้โครงการในระดับพื้นที่ที่เลือกดำเนินการให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ ปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อคนต่อหัวต่อ ทริปของนักท่องเที่ยวมากกว่าเน้นที่ปริมาณและให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างการกระจายรายได้และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดการกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆ มุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูทั้งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงสมดุลและยั่งยืนด้วยสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จึงได้ดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 sport event “พายทะลุปอด SUP Board @ป่ากลางเมืองระยอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาและสร้างภาพลักษณ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยองให้มีความหลากหลาย,สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากจะสร้างการรับรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ป่ากลางเมืองผ่านกิจกรรมกีฬากระดานยืนพาย ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนร่วมกิจกรรม CSR เก็บขยะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon neutral และร่วมลุ้นรางวัลที่พักร้านอาหารและอื่นๆ อีกมากมาย

การจัดกิจกรรมฯดังกล่าว ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยความร่วมจากทุกภาคส่วนได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มบริษัท PTTGC ,DOW SCG ,BLCP สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดระยอง,นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมโรงแรมไทยจังหวัดระยองและสมาคมผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดระยองและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มาภาพ/ข้อความ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221218132816095