Search
Close this search box.

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์”

share to:

Facebook
Twitter

วธ. เปิดงานยิ่งใหญ่ “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” 16- 20 ม.ค.นี้ ชวนสัมผัสวัฒนธรรมไทยจีน ในดินแดนภาคเหนือ เดินตลาดวัฒนธรรม ช้อปสินค้า CPOT ชิมอาหารพื้นถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับนานาชาติ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

คืนวันที่ 16 มกราคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร วธ. วัฒนธรรมจังหวัด 16 จังหวัดในภาคเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ เครือข่ายวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มงานด้วยขบวนแห่ที่หลากหลาย อาทิ ขบวนดนตรีพื้นเมือง ขบวนแห่ชาติพันธุ์ ขบวนการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีน เช่น สิงโตทอง สิงโตปักกิ่ง เสือไหหนำ รวมถึงขบวนกลองยาวและขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ เปิดงานด้วยการแสดงสุดอลังการ ชุด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงสิงโตโหงวซก (ห้าชาติพันธุ์) การแสดง “107 ปี มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน” การแสดงคณะมังกรทอง เจ้าพ่อ- เจ้าแม่ปากน้ำโพ และการแสดงสิงโตกว๋องสิว “สิงโตเก้าขุนพล” นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบสักการบูชาองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ชมนิทรรศการแสดงศิลปะ ตลาดวัฒนธรรม ชมสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) อาหารพื้นถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยศิลปินพื้นบ้านจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ สมาคมศิลปินขับซอล้านนา และสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ โดยกรมศิลปากร การไหว้เจ้าขอพร การแก้ชง และไหว้เสริมดวง ตลอดจน กิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงอารยธรรมวัฒนธรรมไทยจีนตลอดช่วงการจัดงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 จัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ชื่องาน “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และอาคารพาสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ในระดับชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้การจัดงานครั้งนี้มีความพิเศษคือมีการบูรณาการร่วมกันกับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566 ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2566 เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง เสริมฐานรากทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับการจัดงานในระดับท้องถิ่นให้เป็นงานระดับชาติ ตลอดจนยกระดับงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน ในประเทศไทย ที่เลื่องลือ สร้างชื่อเสียงระดับโลกกว่า 107 ปี สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครสวรรค์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรีสานศิลป์ สองถิ่นวัฒนธรรม” วันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และปิดท้ายที่ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230117092506757