Search
Close this search box.

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์พุ่ง คาดรายได้สูงถึง 2.5 หมื่นล้านบาท

share to:

Facebook
Twitter

ประเทศไทยของเรา นอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่ประทับใจคนจากทั้งโลกแล้ว เรายังมีคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญการสาธารณสุขมากความสามารถอยู่มากมายอีกด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นวิกฤติที่ซ่อนโอกาส ที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ตลอดจนจิตอาสา และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน จนทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องเชิดชู และกลายเป็นตัวอย่างของนานาชาติในด้านระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง

จากจุดแข็งของประเทศไทยนี้เอง ที่กลายมาเป็นความท้าทายและโอกาสของภาคธุรกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

จากการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดการณ์ว่าในปี 2566 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของไทยจะทำรายได้สูงเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์ฯ ระบุว่าการที่ไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการดูแลสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงทางสุขภาพสะท้อนจากดัชนีการจัดอันดับระบบดูแลสุขภาพ Global Health Security (GHS) Index 2021 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 5 ของโลก จากทั้งหมด 195 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย พิจารณาจาก การป้องกันโรค การตรวจและรายงาน การรับมือ/ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ระบบสาธารณสุข การปฏิบัติตามบรรทัดฐานของนานาชาติ และความเสี่ยงของภาวะแวดล้อม ซึ่งในหมวดของระบบสาธารณสุขนั้น ไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ เชื่อมั่นในการทำงานของทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกคนในระบบสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลได้การรับรองตามมาตรฐานสากล บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และศักยภาพสูง มีระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ และค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง

ตลอดจน การปรับหลักเกณฑ์วีซ่าใหม่สนับสนุนให้คนไข้ต่างชาติเลือกเดินทางมาใช้บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้ง เป็นไปตามการประเมินกระแสความนิยมทางการท่องเที่ยวของรัฐบาล และได้เตรียมการพัฒนามิติของการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อให้สอดคล้อง รองรับกับกระแสการท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที ทำให้ตัวเลขการพัฒนาเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามารับบริการด้านการแพทย์ และสุขภาพ จะถือโอกาสท่องเที่ยวประเทศไทย กินอยู่ ใช้จ่ายในเมืองไทย ส่งเสริมการสร้างกระแสการหมุนเวียนเงินตราในประเทศ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียนอย่างมหาศาล สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนไทยทุกคนอย่างยั่งยืน

 

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/PMOCNEWS/posts/pfbid02mLKdmKa8GeHEm6LWk9gUeoiNuTAWexG91TG67f2GFej8CpRRsfBfSjLowi9iVBjFl