Search
Close this search box.

จังหวัดเลย เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2023 “เทศกาลแห่งความสุข สนุกแบบ Very Much “มหัศจรรย์หน่อไม้ไทเลย”

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 18.30 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานหอการค้าแฟร์ 2023 “เทศกาลแห่งความสุข สนุกแบบ Very Much ตอน : มหัศจรรย์หน่อไม้ไทเลย” พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธเนศ หาญถนอม ประธานหอการค้าจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อาชีพการปลูกไผ่พันธุ์ทวายหรือการปลูกไผ่สะดิ้ง เป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย ตลาดมีความต้องการมาก สามารถขายได้ทั้งในรูปหน่อสดและนำมาแปรรูป เช่น หน่อไม้ดองทั้งหน่อ หรือดองในรูปหน่อไม้สับ ซึ่งจังหวัดเลยได้ส่งเสริมให้อำเภอท่าลี่ให้ปลูกไผ่ ซึ่งสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น เกิดอาชีพตั้งแต่ หน่อไผ่ ลำไผ่ รวมถึงการแปรรูป ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ที่นึ่งข้าว ฯลฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมก่อให้เกิดความ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเป้าหมายปรับเปลี่ยนด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยด้านการผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายธเนศ หาญถนอม ประธานหอการค้าจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยร่วมกับหอการค้าและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ 2023 “เทศกาลแห่งความสุข สนุกแบบ Very Much ตอน : มหัศจรรย์หน่อไม้ไทเลย” ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2566 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด หรือของท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่จังหวัด เป็นศูนย์ประสานความสมัครสมานสามัคคี ของนักธุรกิจพ่อค้าและบุคคลต่าง ๆ ในจังหวัด หรือท้องถิ่น อีกทั้ง ยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ออกสู่สายตามหาชน พร้อมกับจัดทำ BCG Value Chain (เวลู เชน) ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงจากเยาวชน การประกวดคอสเพล การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าเครื่องใช้ในบ้านราคาต่ำกว่าทุนจากบิ๊กโฮม เริ่มต้นที่ 1 บาท สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร อาหาร เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผู้ประกอบการ กลุ่มสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย LSF จำนวนกว่า 60 บูธ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230921235357528