Search
Close this search box.

Kick OFF “เนื้อสัตว์รักษ์โลก บนถาดย่อยสลายได้” “Meats Me”& “Gracz” 2 แบรนด์ประสานเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก

share to:

Facebook
Twitter

2 แบรนด์ “รักษ์โลก” แบรนด์ “มีทส์ มี” เนื้อสัตว์ตัดแต่ง ไม่มีส่วนใดเหลือเป็นขยะ และ ถาดชานอ้อย บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อพืชธรรมชาติ ย่อยสลายได้ 100% ภายใต้แบรนด์ “Gracz” ร่วมมือกัน เปิดตัวสินค้า “เนื้อสัตว์รักษ์โลก บนถาดย่อยสลายได้” วางจำหน่าย ใน ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคและการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกไปพร้อมกัน

ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้น ภาวะโลกร้อนกำลังรุกคืบความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต อากาศเต็มไปด้วยฝุ่น หมอกควัน PM 2.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีหลากหลายด้าน ไม่เฉพาะปัจจัยด้านหนึ่งด้านใด แต่ภาวะโลกร้อน ที่มนุษย์มีความวิตกกังวล ตลอดปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการพูดคุยกันอย่างแพร่หลายบนเวทีโลก และมีความพยายามจะแก้ไข แต่ดูเหมือนว่าบางปัญหากลับรุนแรงขึ้น และกล่าวกันว่า 5 ปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบไปทั่วโลก “ขยะอาหาร” คือ 1 ใน 5 ของปัญหานั้น
จากรายงาน Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้การทำงานขององค์การสหประชาชาติ ฉบับล่าสุด (ปี 2024 )แจ้งชัดเจนว่า หากชาวโลกไม่รีบเปลี่ยนพฤติกรรมและช่วยกันฟื้นฟูโลกจากภาวะโลกร้อนในทันที! ไม่ช้าเราอาจจะก้าวข้ามจุดที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

ขยะอาหาร เป็นหนึ่งในปัญหาที่ได้รับการพูดถึง เรื่องอาหารเหลือทิ้งกลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากสถิติในแต่ละปีมีอาหารกว่า 1 ใน 3 ที่ผลิตขึ้นมาหรือประมาณ 1,300 ล้านตันลงเอยด้วยการเป็นขยะ และเพิ่มการสร้างก๊าซเรือน ดังนั้นจะดีมากไหมถ้าอาหารหรือวัตถุดิบที่เรานำมาปรุงและรับประทานนั้นไม่เหลือเป็นขยะ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ในการห่อหุ้มอาหารหรือสินค้า สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
วันนี้ แบรนด์ Meats Me (มีทส์ มี )และแบรนด์ “Gracz”บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อพืชธรรมชาติ ย่อยสลายได้ 100% ร่วมมือกันเปิดตัวสินค้า “เนื้อสัตว์รักษ์โลก บนถาดย่อยสลายได้” วางจำหน่าย ใน ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคและการดูแลสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาภาวะวิกฤตโลกไปพร้อมกัน โดยการนำของผู้บริหารทั้งสองแบรนด์คุณภาพที่มีความรับผิดชอบเพื่อการส่งต่อถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://mgronline.com/entertainment/detail/9670000036692

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://mgronline.com/entertainment/detail/9670000036692