Search
Close this search box.

ครั้งแรกในไทย! สำนักงานนวัตกรรมจับมืออิสราเอล แปรรูปขยะพลาสติกสู่น้ำมันแนฟทา

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานนวัตกรรมอิสราเอล (Israel Innovation Authority-IIA) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน-NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดตัวนวัตกรรมการรีไซเคิลขยะพลาสติกผสมพีวีซีด้วยกระบวนการซูปเปอร์ออกไซด์ เพื่อผลิตน้ำมันแนฟทา (Naphtha) สำหรับอุตสาหกรรมเคมี ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) จากประเทศไทย และบริษัทพลาสติกแบ๊ค (Plastic Back) จากประเทศอิสราเอล

นวัตกรรมนี้จะช่วยแก้ปัญหากระบวนการกำจัด และเปลี่ยนขยะพลาสติกที่มีพีวีซีปนเปื้อน อันยากต่อการกำจัด นอกจากนั้นยังนำมาซึ่งผลผลิตที่เป็นน้ำมันแนฟทาสำหรับใช้ในโรงงาน เพื่อทดแทนแนฟทาจากฟอสซิลซึ่งมีราคาสูงมาก โครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของโครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral Programs for Parallel Support)

โครงการนวัตกรรมการรีไซเคิลขยะพลาสติกผสมพีวีซีระหว่างเอสซีจี เคมิคอลส์ และพลาสติกแบ๊คในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จนับตั้งแต่การลงนามความร่วมมือด้านนวัตกรรมในปี 2561

นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งแบบยูนิตเดี่ยวสำหรับติดตั้งโรงงานขนาดเล็ก จนถึงการรีไซเคิลปริมาณมากในระดับอุตสาหกรรมโดย SCGC มีแผนทดลองใช้เทคโนโลยีนี้กับขยะพลาสติกในประเทศไทย เพื่อวิจัยหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตน้ำมันสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี โดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามแนวทางของ SCGC ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมรักษ์โลก ตามแนวทาง Low Waste, Low Carbon เพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1128501