Search
Close this search box.

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เติบโตต่อเนื่อง

share to:

Facebook
Twitter

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม มีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีอัตราการเติบโตอย่างมาก

สถาบันไอเอ็มซี ได้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมที่จะเติบโตมากที่สุดในช่วง 3 ปีจากนี้ (ปี 2565-2567) คือ บริการดิจิทัลและ Big Data อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ตามลำดับ โดยจะทำให้อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกพื้นที่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย มูลค่าอุตสาหกรรมจะสูงขึ้นถึง 6.9 แสนล้านบาทในปี 2567 ทั้งนี้ การเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศไทย และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการทำงานจากระยะไกล ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประเมินและเตรียมการวางแผน กำหนดนโยบายให้รองรับ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลที่กำลังเติบโตทั้งในไทยและในกระแสโลก โดยเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในระยะยาว พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า ยั่งยืน สมดุล แต่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid02xTvYjvHLvMHW6nHQKL6cATmzER89M5GXiN1rFCrJjEsGM6pWYWPL8Cp4SX9bg4PZl