Search
Close this search box.

ครม. ให้สิทธิประชาชนพักอาศัยถูกกฎหมายใน 7 อุทยานแห่งชาติ

share to:

Facebook
Twitter

ตามที่มีการประกาศบนสื่อออนไลน์เรื่อง ครม. ให้สิทธิประชาชนพักอาศัยถูกกฎหมายใน 7 อุทยานแห่งชาติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่ 7 เขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่

 1. อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี
 2. อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จ. จันทบุรี
 3. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ. กาญจนบุรี
 4. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จ. อุตรดิตถ์
 5. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จ. เพชรบูรณ์
 6. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ และ
 7. อุทยานแห่งชาติลานสาง จ. ตาก

และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ใน 7 เขต ได้แก่

 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล จ. พิษณุโลก
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ. ลพบุรี
 3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จ. เชียงราย
 4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จ. อุทัยธานี
 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ. เพชรบูรณ์
 6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ. อุทัยธานี
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ. อุตรดิตถ์

ประชาชนที่ได้สิทธิอาศัยและทำกินในเขตดังกล่าว ได้แก่ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือได้ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทย และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องอยู่ในพื้นที่มาก่อนการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือตามคำสั่ง คสช. และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ หรือได้ครอบครองที่ดินรวมทั้งทำประโยชน์มาโดยต่อเนื่องและไม่มีที่ดินทำกินอื่น เปิดให้ครอบครองและใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง, ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน, ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 50 ไร่ กรณีอยู่กันเป็นครัวเรือนตั้งแต่ 3 ครอบครัวขึ้นไป) , ทำประโยชน์และอยู่อาศัยต่อเนื่อง ไม่ละทิ้งติดต่อกันเกิน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ไม่อนุญาตให้ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม หรือโอนการครอบครองให้บุคคลอื่น รวมถึงไม่บุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยผู้เข้าร่วมโครงการอยู่อาศัยจะมีหน้าที่และส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพื้นที่โครงการ ร่าง พ.ร.ฎ. 2 ฉบับนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.portal.dnp.go.th หรือ โทร. 02-561-0777 , 02-579-6666

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.antifakenewscenter.com/นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร/ครม-ให้สิทธิประชาชนพักอาศัยถูกกฎหมายใน-7-อุทยานแห่งชาติ-จริงหรือ/

บทความที่เกี่ยวข้อง