Search
Close this search box.

หนูน้อยเดินแบบชิมแตงโม หมูย่างสินค้า GI Soft Power ท้องถิ่น จังหวัดตรัง

share to:

Facebook
Twitter

หนูน้อยเดินแบบ ชิมแตงโมเกาะสุกร หมูย่าง ชูสินค้า GI และสินค้าศักยภาพ Local BCG Plus ตรัง Soft Power ท้องถิ่น เรียกเสียงฮือฮาให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบ แตงโมเกาะสุกร ว่าที่สินค้า GI ของจังหวัดตรัง กับเมนูปาร์ตี้แตงโมเกาะหมู

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ การเดินแฟชั่นโชว์ ตั้งแต่วัยหนูน้อย และเยาวชนที่สวมชุดจากผลิตภัณฑ์ของเด่นดังในตรัง และหนูน้อยยังโชว์กินแตงโม กินหมูย่าง และเดินแบบไปด้วย บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมงานและรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบ แตงโมเกาะสุกร ว่าที่สินค้า GI ของจังหวัดตรัง กับเมนูปาร์ตี้แตงโมเกาะหมูร่วมกับเชฟบาม (นายณัฐพงศ์ สินไชย) จากร้าน Chelf’s Grill Factory ซึ่งเมนูนี้เกิดจากแรงบันดาลใจในการดื่มน้ำชาช่วงบ่ายของอังกฤษ ที่ทุกบ้านสามารถทำได้ง่ายๆ ร่วมสนุกกันได้ทั้งครอบครัว ในงาน “GI TRANG” และงาน “Local BCG Plus 2023 ตรัง ไม่จำกัด” จัดภายหลังการรังสรรค์เมนูแล้ว

จากนั้นนายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เดินชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้า GI และเยี่ยมชมบูธสินค้าให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง และภาคเอกชน โดยงาน “GI TRANG” และงาน “Local BCG Plus 2023 ตรังไม่จำกัด” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 และภายในบริเวณการจัดงานยังมีอีก 1 งาน คือ งาน “Local BCG Plus 2023 ตรังไม่จำกัด” การจัดวางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Shop GI Minimart ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้คัดเลือกร้านค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดตรัง อาทิ สินค้า BCG สินค้า อัตลักษณ์และสินค้านวัตกรรมมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ ความตระหนักในด้านสุขอนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

สำหรับงาน “GI TRANG” จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้า GI จังหวัดตรัง ซึ่งแต่ละสินค้าจะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า โดยนำเสนอผ่านบูธนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า (Mini Exhibition Showcase) นอกจากนี้ยังมีสินค้าว่าที่ GI หรือสินค้าที่อยู่ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI อีก 2 สินค้า คือ ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้าที่สร้างลวดลายด้วยการเก็บตะกอ และทอยกดอก ตามกรรมวิธีอันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม และแตงโมเกาะสุกร ซึ่งเปลือกมีลวดลายชัดเจน ขนาดผลปานกลาง กรอบ รสหวานธรรมชาติ และสินค้าอื่นๆ ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นอีกหลายสินค้า จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ในความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าเด่นของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้สามารถยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231204140113822