Search
Close this search box.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกร ใช้ประโยชน์จาก FTA

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่พบเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ จังหวัดน่าน ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงการค้าเสรี (FTA) และแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสถานการณ์การค้าสินค้าในพื้นที่ ทั้งกาแฟ ชาอัสสัม ลำไยอีดอ และผ้าทอน่าน โดยมุ่งเน้นให้เร่งใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำกับคู่ค้า 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ซึ่งได้ยกเว้นภาษีนำเข้าให้กับสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้ว โดยได้นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำเรื่องกลยุทธ์การทำตลาด พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ สินค้า BCG และแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทั้งการสร้างเรื่องราวและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างความแตกต่างของสินค้า เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้และเข้าถึงช่องทางตลาดเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ได้หารือกับผู้ประกอบการกาแฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ อำเภอเวียงสา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง อำเภอท่าวังผา แนะนำทิศทางการเติบโตของตลาดกาแฟ ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพื่อเพิ่มแต้มต่อขยายตลาดส่งออก ซึ่งปัจจุบันคู่ค้า FTA ส่วนใหญ่ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากาแฟจากไทยทุกรายการแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้พบปะกับวิสาหกิจชุมชนเมี่ยงชาอัสสัมแปรรูป อำเภอปัว ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาอัสสัมขนาดใหญ่ในไทย โดยให้คำแนะนำเรื่องโอกาสทางการค้าของสินค้าชาในตลาดโลก ซึ่งเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เทรนด์โลกโดยเฉพาะผู้บริโภคที่รักสุขภาพ รวมทั้งพบกับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง เกษตรกรผู้ปลูกลำไยพันธุ์อีดอ พร้อมสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายตลาดส่งออกไปอาเซียนและจีน ซึ่งนิยมบริโภคลำไยของไทย และได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าให้กับสินค้าลำไยสดจากไทยแล้ว

 

ที่มาภาพ : https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12429

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230921094934212