Search
Close this search box.

ก.แรงงาน เดินหน้าจัด Skill Expo Thailand ครั้งที่ 4 จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโลกทัศน์แรงงานยุคใหม่ก้าวทันทักษะอาชีพ

share to:

Facebook
Twitter

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 4 มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 7 จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “สร้าง เสริม เติม ต่อ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แรงงาน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพราะแรงงานที่มีศักยภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานเน้นการพัฒนายกระดับทักษะ ทั้งการ Upskill, Reskill และ New Skill ให้สอดรับกับเทรนอาชีพใน 3-5 ปีข้างหน้า โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีบันทึกความร่วมมือไปแล้วที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาพัฒนาฝีมือให้ตรงกับโลกอาชีพในอนาคต เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง พร้อมประสานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรื่องทิศทางการลงทุนของต่างชาติ เพื่อนำมาสู่ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุน ส่วนปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ล่าสุดได้ประกาศเพิ่มเติมไป 17 สาขา รวมเป็น 129 อาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้แรงงานได้เข้าสู่การทดสอบทักษะฝีมือและพ้นกำดักค่าแรงขั้นต่ำ

ขณะที่ ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสมรรถนะ เสริมภูมิคุ้มกัน เติมเต็มองค์ความรู้ และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพ อาทิ การสร้างโมเดลสำหรับเกมสามมิติ ,การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร , การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ,ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ,การจัดแสดงโลกเสมือนจริงผ่าน AR หรือ VR จำนวน 6 อาชีพ ได้แก่ ศัลยแพทย์ บาร์เทนเดอร์ ช่างไฟฟ้า การถ่ายทอดเทคโนโลยี IoT สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG การจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการภายในงานด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมงานงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ได้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 สำหรับชาวภาคใต้เตรียมเข้าชมงาน Skill Expo Thailand ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปีจังหวัดสงขลา

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230208142954209