Search
Close this search box.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชูโมเดลเลี้ยงโคขุน สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด จ.ยโสธร พร้อมสนับสนุนสหกรณ์ให้สินเชื่อคุณภาพแก่สมาชิก

share to:

Facebook
Twitter

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด จังหวัดยโสธร ว่า สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการติดตามโครงการที่ได้ให้ไว้กับจังหวัดในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันสมาชิกทำอาชีพเชิงเดี่ยว เช่น นาข้าว ปลูกอ้อย เมื่อสิ้นสุดปีการผลิตแทบจะไม่มีรายได้ เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ให้แนวทางกับจังหวัดต่าง ๆ ไปว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกได้อย่างไร

 

สำหรับสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด ได้ส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ให้สินเชื่อแก่สมาชิก โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เริ่มแรกจากเลี้ยงโคขุน 3 – 5 ตัว จนกระทั่งสามารถขยายฟาร์มเลี้ยง 20 – 30 ตัว ที่สำคัญคือสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ สามารถฟื้นตัวได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะเห็นว่าอาชีพเสริมที่สมาชิกทำ จนกลายเป็นอาชีพหลักทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือผลพลอยได้ต่าง ๆ ทั้งมูลโคที่เอาไปใช้ในสวนไร่นา เป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีช่วยลดมลพิษ โดยเฉพาะฟางข้าวซึ่งในอดีตเผาทิ้งทำให้เกิดฝุ่น pm 2.5 ปัจจุบันไม่เพียงพอในการเลี้ยงโคขุน ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมอาชีพเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ BCG Model โดยการใช้วัสดุในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าประสบผลสำเร็จ และถือว่าทรายมูลเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค และอาชีพอื่น ๆ ที่สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้กับสมาชิก และจะใช้โมเดลนี้ขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ที่มารูป/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230514163831572