Search
Close this search box.

พาณิชย์ขยายตลาด สินค้า Local BCG+ ปักธงจัด 4 ภูมิภาค เงินสะพัด 500 ล้าน

share to:

Facebook
Twitter

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้า Local BCG+ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าที่รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดงานแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo On tour ใน 4 ภูมิภาคซึ่งได้รวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Local BCG+ ทั่วทุกภูมิภาคอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นสินค้าใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่ม BCG – สินค้ารักษ์โลกสินค้าออร์แกนิกและสุขภาพ 2. กลุ่มอัตลักษณ์ – สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3. สินค้านวัตกรรม – สินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Thailand Local BCG Plus Expo On Tour มีกำหนดจัดงานใน 4 ภูมิภาค ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ดังนี้• ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 • ภาคกลางและตะวันออก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 • ภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567 ส่วนกลาง ณ กรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

นอกจากการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า Local BCG+ แล้วยังได้จัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้า คาดว่ามูลค่าการจำหน่ายและการเจรจาทางธุรกิจใน 4 ภูมิภาคจะสูงกว่า 500 ล้านบาท

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://naewna.com/business/785781