Search
Close this search box.

ชาวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (17 ม.ค.66) ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่ง “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG พลิกโฉมประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน 228 ชุมชน คัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ชุมชนเท่านั้น ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

ด้าน นายศรัลวิชย์ นวลเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำร้อน กล่าวว่า ตนและชาวบ้านบ่อน้ำร้อน รู้สึกดีใจมาก ที่ชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อนของพวกเรา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา และชาวอำเภอเบตง จะทำให้ชุมชนของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทางกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายของชุมชน พร้อมมีที่พักบริการรองรับนักท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และร่วมพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 ได้แก่

  1. ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
  2. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
  3. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  4. ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  5. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
  6. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
  7. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  8. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
  9. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
  10. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230117174157006