Search
Close this search box.

งานเกษตรแห่งปี!! อะกริเทคนิก้า เอเชียฯ เวทีเรียกร้องเร่งด่วนแก้วิกฤตโลกเดือด

share to:

Facebook
Twitter

อะกริเทคนิก้า เอเชีย และฮอร์ติ เอเชีย จัดขึ้นโดยสมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (DLG – The German Agricultural Society) และ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (VNU Asia Pacific Co. Ltd.) โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วม ถือเป็นเวทีเพื่อการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤติที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมการเกษตรและทั่วโลก ภาวะโลกร้อน มลพิษจากการเผาไม้ในที่โล่ง และการขาดแคลนอาหารไม่ใช่ภัยคุกคามที่ห่างไกลอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้าน

คณะผู้บริหารระดับสูงจากวงการเกษตรต่างให้ความสำคัญต่อการจัดงานครั้งนี้ นำโดย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ, เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ ดร. Ernst Reichel, Mrs. Katharina Staske กรรมการผู้จัดการ DLG เอเชียแปซิฟิก, ศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง แคทารีน่า รีห์น รองประธานและประธานกรรมการ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย, นายภูผา ลิกค์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), นางสาวปนัดดา ก๋งม้า รองประธานฝ่ายธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และนายอิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม:https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9670000044938

บทความที่เกี่ยวข้อง