Search
Close this search box.

รู้ก่อนเป็น รักษาก่อนป่วย

share to:

Facebook
Twitter

รู้ทันโรค ป้องกันได้ทันท่วงที เมื่อสิ่งที่หลายคนเคยกลัว ได้ถูกแก้ไขจากการแพทย์ที่แม่นยำ โรคทางพันธุกรรม หรือปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือได้ตรงเวลา แล้วการแพทย์แม่นยำ นั้นคืออะไร และมีแนวทางอย่างไรบ้าง มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน

คำว่าการแพทย์แม่นยำ เกิดจากขั้นตอนที่นำ DNA คนไข้มาตรวจสอบ เนื่องจากสามารถใช้ระบุถึงสีผม สีตา ความแข็งแรง รวมไปถึงการเกิดโรคในรายบุคคลได้
และช่วยดูแลสุขภาพด้วย

การแพทย์แม่นยำ ทำได้ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

  1. ผู้ป่วยตรวจยีน และเช็คอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด รวมไปถึงสารเคมี และมลพิษที่มีในร่างกาย พร้อมชี้แจ้งข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน
  2. รอฟังผล ถ้าหากเกิดโรค จะมีแนวทางการรักษาให้
  3. ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติม ด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคในอนาคต พร้อมรับแผนการปรับเปลี่ยนชีวิตให้โอกาสเกิดโรคนั้น ๆ น้อยลง

การแพทย์แม่นยำครอบคลุมการรักษาที่หลากหลาย

  • การรักษาและป้องกัน โรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า
  • โรคทางพันธุกรรมชนิดหายาก
  • โรคไม่ติดต่อ
  • สุขภาพแม่และเด็ก
  • คัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกแรกเกิด
  • เภสัชพันธุศาสตร์
  • ระบบติดตามข้อมูลสุขภาพของอาสาสมัครในระยะยาว

ความพิเศษของการแพทย์แม่นยำ
– นำผลลัพธ์ของยีน มาประเมินกับครอบครัว
ไลฟ์สไตล์ชีวิต อาหารการกิน การออกกำลัง และปัจจัยอื่น ๆ

เหมาะกับใคราง?
ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะบุคคลที่ครอบครัวมีประวัติเคยป่วย เพื่อทราบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

การแพทย์แม่นยำจะไขข้อสงสัยให้ทุกคน หากในอนาคต เรามีสิทธิ์เกิดโรคใดขึ้น ก็รู้แนวทางและวิธีป้องกัน หรือถ้าไม่เจอโรคใด ๆ ก็ได้เข้าใจว่าต้องดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร
เพื่อห่างไกลโรค