Search
Close this search box.

จักรยานและเมืองสีเขียว :อุตสาหกรรมจักรยานโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

share to:

Facebook
Twitter

ท่ามกลางโรคโควิด-19 ยอดขายจักรยานกลับสูงขึ้น ?

การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อุตสาหกรรมบางแห่งต้องปิดตัวลงหรือ ขาดทุนทางรายได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมจักรยานกลับขยายตัวสวนกระแส มีรายงานว่า ยอดขายจักรยานทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 200% เนื่องจากประชาชนลดความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ด้วยการเลือกที่จะเดินทางโดยจักรยานมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ไต้หวันในฐานะผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ และมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจนได้รับการขนานนามว่า “The Bicycle Kingdom” หรือยังคงรักษาสถานะนี้ไว้ได้อย่างดี สำนักข่าว Taipei Times รายงานว่าอุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวันมียอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกันมา 25 ปีแล้ว แม้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 แต่อุตสาหกรรมจักรยานชะงักตัวลงเพียงแค่ช่วงเดือนแรกเท่านั้น และกลับตัวเติบโตขึ้นมากกว่า 32% ตลอดทั้งปี 2020 ในขณะเดียวกัน ยอดสั่งซื้อจักรยานทั่วโลกเพิ่มขึ้นราว 2-3 เท่า มีรายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของปี 2021 อุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันมีอัตราโตขึ้น 40-80% โดยบริษัทผลิตและส่งออกจักรยานรายใหญ่ที่สุดของไต้หวันอย่าง Giant มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก โดยมีรายได้สุทธิในช่วงเดือนมกรา-กุมภาพันธ์ 2021 อยู่ที่ 432.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าถึง 40% ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตจักรยานอันดับสองอย่าง Merida ก็ทำรายได้ไปสูงที่สุดในประวัติการณ์ของตนเช่นกัน ด้วยรายได้รวมสุทธิอยู่ที่ 170.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาถึง 43.4%

นโยบายส่งเสริมการปั่นจักรยานของต่างประเทศ

สถิติข้างต้นสะท้อนให้เห็นทิศทางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจโลก ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ในสภาวะวิกฤต โดยมีปัจจัยส่งเสริม สามประการ ได้แก่ ประการที่ 1 การดำเนินการตามมาตราการ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เป็นโอกาสของการเดินทางด้วยจักรยานในฐานะตัวเลือกแทนการโดยสารขนส่งสาธารณะ ประการที่ 2 แนวโน้มในการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่พยายามทำให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งการปั่นจักรยานสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการออกกำลังกายในยิมถูกจำกัดลง และ ประการที่ 3 นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชากรในประเทศ โดยเมืองยุโรปหลายแห่ง เช่น มิลาน บรัสเซลล์ และ เบอร์ลิน ได้มีการทำทางจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานจึงมีผู้ใช้งานจักรยานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังมีนโยบายสนับสนุนทางตรง โดยให้เงินสนับสนุนในการซ่อมแซมจักรยานกับผู้ใช้จักรยาน คนละ 50 ยูโร ในส่วนของเมืองแห่งจักรยานอย่างอัมสเตอร์ดัม ได้มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้จักรยานมากขึ้นกว่าเดิม ในด้านพื้นที่ใช้งาน และการลดอันตรายจากรถยนตร์ด้วยการจำกัดความเร็ว

แนวโน้มอุตสาหกรรมจักรยานและเมืองอัจฉริยะสีเขียว

แนวโน้มการปั่นจักรยานที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลดีโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ และเป็นการยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเมืองด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แนวโน้มการใช้จักรยานที่มากขึ้นนี้ ก็เป็นผลมาจากนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ ตลอดจน การพัฒนา Smart City ด้วย

ในส่วนของไต้หวัน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนปั่นจักรยานมากขึ้น โดยในไทเป และเมืองใหญ่อื่น ๆ มีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลในโครงการจักรยานสาธารณะ (Sharing Bicycle) อย่าง You Bike 1.0 และ 2.0 ที่มีจุดให้บริการทั่วเมือง และสามารถใช้งานได้ง่าย โดยภาครัฐยังได้สร้างเส้นทางจักรยานที่สามารถปั่นข้ามระหว่างตัวเมืองได้ตลอดแนวทางอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติรอบเกาะ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน โดยมีจุดเริ่มต้นจากไทเปไปจนถึงทางใต้อย่างเมืองเกาสง ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ช่วยผลักดันเส้นทางจักรยานของไต้หวันไปสู่ระดับนานาชาติด้วย และ ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ในทางอ้อม ซึ่งนอกจากการปั่นจักรยานแล้ว ในไต้หวันโดยเฉพาะในไทเปยังมีจักรยานไฟฟ้าหรือ e-bike ที่มีชื่อว่า “Goshare” หรือ “Gogoro” เป็นจักรยานไฟฟ้าที่รัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนให้ประชาชนสามารถใช้จักรยานเชิงพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thaibiztaiwan.thaiembassy.org/th/content/จักรยานและเมืองสีเขียว-อุตสาหกรรมจักรยานโตขึ้นอย่า

Feature image from https://www.bing.com/images/create/bicycles-and-green-cities/1-65ddb2f5523c4d8d98b6502fbb2b2f69?id=x6FVk1yDqEeHsKhMfK2Z3g%3d%3d&view=detailv2&idpp=genimg&thId=OIG3.rNCd8NvsjEgBJvrzrVxg&FORM=GCRIDP&mode=overlay