ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลจ้างบัณฑิตจบใหม่ ให้ความรู้ เศรษฐกิจ BCG แก่ประชาชน ใน 7,435 ตำบลทั่วประเทศ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. ได้อนุมัติ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เป็นการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 68,350 คน ไปให้ความรู้แก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการในเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ใน 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.- ก.ย. 65 พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ http://u2t.ac.th

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=394612586034418

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง