Search
Close this search box.

Tag: UN

“ยกระดับ “กล้วย” ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” พ่อเมืองนครพนม นำภาคีเครือข่ายถกแนวทางยกระดับ “กล้วย” สู่ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการห่วงโซ่การผลิตกล้วย

“ยกระดับ “กล้วย” ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” พ่อเมืองนครพนม นำภาคีเครือข่ายถกแนวทางยกระดับ “กล้วย” สู่ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการห่วงโซ่การผลิตกล้วย “จากใบตองกล้วยธรรมดา สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ”

อ่านต่อ

​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ COP26 ประกาศเจตนารมณ์ไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร “…วันนี้ผมมาพร้อมกับเจตนารมย์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ และด้วยทุกวิถีทาง

อ่านต่อ

Blackpink พูดในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ในวาระเปิดประชุมสหประชาชาติเรื่องภาวะโลกรวน UN Climate Change Conference (COP26)

การประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 26 (26th United Nations Climate Change Conference) หรือ COP26

อ่านต่อ