Search
Close this search box.

Tag: อุตสาหกรรมจังหวัด

อุตสาหกรรมจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ “โครงการสินเชื่อ ลดโลกร้อน” ปี 2566

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยรัฐบาลมีนโยบายเน้นให้ความสำคัญต่อกลุ่มจังหวัด ทั้งด้านงบประมาณ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือ และสนับสนุน SMEs

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ