Search
Close this search box.

Tag: หนองอึ่ง

จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

อ่านต่อ