Search
Close this search box.

Tag: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

วันนี้ (13 ก.ค. 66) ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมเดลเศรษฐกิจ BCG

อ่านต่อ

สถิติจังหวัดจันทบุรีประชุมการพัฒนาสถิติทางการ ประเด็นโมเดล BCG

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3 ในจังหวัดนำร่องจันทบุรี วันนี้

อ่านต่อ