Search
Close this search box.

Tag: รถเมล์

ต้นแบบ EV Bus จากรถเมล์ปลดระวางแล้ว – ลดต้นทุน ลดนำเข้า สร้างอาชีพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ทีมวิจัย สวทช. และภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้าไทย ส่งมอบต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) ที่ดัดแปลงจากรถเมล์ ขสมก. อายุกว่า

อ่านต่อ