Search
Close this search box.

Tag: นโยบายรัฐ

“ธรรมนัส” เดินหน้า โครงการ นาเปียกสลับแห้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG ด้านอธิบดีกรมการข้าว พร้อมเดินหน้าเสริมความรู้ชาวนา

กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พบช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย ค่าน้ำ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ชี้เป็นวิธีที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศผันผวน เตรียมขยายผลหวังช่วยเสริมความมั่นคงให้อาชีพชาวนา ก.เกษตรฯ เดินหน้า

อ่านต่อ

ขยายผลนาเปียกสลับแห้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG กรมชลฯหนุนนโยบายรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา

กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กรมชลฯ รับลูกศึกษาการให้น้ำนาข้าวแบบประหยัด พบช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย ค่าน้ำ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ชี้เป็นวิธีที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศผันผวน เตรียมขยายผลหวังช่วยเสริมความมั่นคงให้อาชีพชาวนา

อ่านต่อ

สถิติจังหวัดจันทบุรีประชุมการพัฒนาสถิติทางการ ประเด็นโมเดล BCG

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3 ในจังหวัดนำร่องจันทบุรี วันนี้

อ่านต่อ