Search
Close this search box.

Tag: นโยบายพัฒนาประเทศ

สถิติจังหวัดจันทบุรีประชุมการพัฒนาสถิติทางการ ประเด็นโมเดล BCG

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3 ในจังหวัดนำร่องจันทบุรี วันนี้

อ่านต่อ