Search
Close this search box.

Tag: จันทบุรี

BCG เครื่องมือแพทย์ มอบเครื่อง DentiiScan Duo ให้ รพ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เพื่อบริการประชาชน

ที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และคณะนักวิจัย ได้ร่วมกันมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับงาน ทันตกรรม หรือ DentiiScan Duo

อ่านต่อ

ผลสำรวจโมเดลเศรษฐกิจ BCG พบคนไทยมีฐานะดีขึ้น ความเหลื่อมล้ำลดลง พร้อมเสนอแนะให้ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มพื้นที่ป่า และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการพัฒนาสถิติทางการประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระดับประเทศและ 2 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านต่อ

สถิติจังหวัดจันทบุรีประชุมการพัฒนาสถิติทางการ ประเด็นโมเดล BCG

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3 ในจังหวัดนำร่องจันทบุรี วันนี้

อ่านต่อ

จ.จันทบุรี ต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดสู่ลายเสื่อกกจันทบูร

จ.จันทบุรีพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร Mat-chan craft workshop

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จันทบุรี ระยอง สั่งการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างยั่งยืน

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ การลงพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรีและระยองเมื่อวานนี้ (22 ก.พ.66) ผมมีความตั้งใจที่จะเร่งรัดการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการไป ได้แก่ 1.

อ่านต่อ