สื่อประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

VDO ทำความรู้จักกับหลักเศรษฐกิจ BCG – กระทรวงการต่างประเทศ

มาทำความรู้จักกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใน 3 นาที โมเดลเศรษฐกิจ BCG คือรูปแบบการพัฒนาเศรฐกิจที่จะช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในท้องถิ่น พร้อมต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับกระแสโลกด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล

BCG Journey “BCG คืออะไร?” – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

“BCG คืออะไร?” ได้ยินบ่อยมาก แต่ไม่รู้ว่าย่อมาจากคำว่าอะไร และมีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร สงสัยกันไหมคะ? ถ้าสงสัยเชิญทางนี้เลยค่ะ

VTR ขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย” สู่เวทีโลก

ประเทศไทยมีศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิก” เนื่องจากความได้เปรียบของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่เอื้อต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย ปลูกได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีแรงงานเกษตรกรมีฝีมือ การคมมนาคมสะดวก ทว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยเติบโตเฉลี่ยเพียงปีละ 5%