สื่อประชาสัมพันธ์

วิดีโอคลิป “โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG กับการท่องเที่ยว”

โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาขยายความให้เราได้รับชมกันผ่าน วิดีโอคลิป “โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG กับการท่องเที่ยว (BCG Model and Tourism)”

VDO : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/videos/379525440878504/