บทความ ล่าสุด

‘How to Avoid a Climate Disaster’ ชวนมาแก้ปัญหาโลกร้อนแบบลงลึก ฉบับ Bill Gates

บิล เกตส์ Bill Gates มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง บริษัท ไมโครซอฟท์ ได้เขียนหนังสือ “How to Avoid a Climate Disaster (2021)” ขึ้น เพื่อสื่อสารถึงทางออกของ ปัญหาโลกร้อน ตามความเข้าใจของเขา

EV conversion ยิงปืนนัดเดียว ได้นกหลายตัว

EV conversion หรือ อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เป็นการนำรถเก่าที่ใช้น้ำมัน มาเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากการเติมน้ำมันมาเป็นระบบไฟฟ้า 100% ทำไมเราต้องทำ EV

ไทยจะเปลี่ยนจาก ประเทศรายได้ปานกลาง เป็นรายได้สูง ในปี 2580 ฝันไกลที่ World Bank ยืนยันว่าเกิดได้จริง

ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง หรือ Middle Income Trap แล้วก้าวสู่ประเทศรายได้สูง ไม่เคยหลุดออกจากแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเลย แต่เนื่องด้วย เป้าหมายระดับประเทศนี้จำเป็นต้องอาศัยการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว