ข่าวประชาสัมพันธ์

คุยนอกเวลากับอนุชา บูรพชัยศรี : Soft Power

คุยนอกเวลากับอนุชา บูรพชัยศรี : Soft Power (ตอนที่1)
soft power คืออะไร

 

คุยนอกเวลากับอนุชา บูรพชัยศรี : นโยบาย Soft Power ของไทย (ตอนที่ 2)