ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4)
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับได้ตามประกาศฉบับนี้

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามลิงค์ : https://webdev.excise.go.th/act2560/836-4-5

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/dtamherb/posts/pfbid0fJ5uhnu6YF4Vn13CqfregT3iJKrX8uzQBhawXvs8ew2tymNydRYECZfAzv8ASGqVl