สื่อประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : กรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

ยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะถนนดี ยืดอายุการใช้งาน…คือคุณสมบัติเด่นของ ‘กรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก’ ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบร้อยละ 30 ช่วยลดการใช้พลาสติก กรวยยางที่ผลิตได้มีน้ำหนักดี ไม่ล้มง่าย ทนทานต่อแรงกระแทกและการฉีกขาด

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมพันธุ์บาฮี ตรงตามพันธุ์ ขยายพันธุ์เร็ว มูลค่าสูง

‘อินทผลัม’ เป็นไม้ยืนต้นตระกูลปาล์ม ผลมีเนื้อสีเหลือง รสชาติหวานและฉ่ำน้ำ รับประทานได้ทั้งแบบผลสดและแปรรูป หนึ่งในพันธุ์ของอินทผลัมที่เป็นที่จับตาในปัจจุบัน คือ ‘พันธุ์บาฮี’ เพราะสายพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ดีในไทย ให้ผลผลิตสูง

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK

ยืดอายุผัก รักษาความสด ลดของเสีย ด้วย ActivePAK หรือ “ถุงหายใจได้” นวัตกรรมการขึ้นรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ยอมให้ก๊าซซึ่งใช้ในกระบวนการหายใจของผักและผลไม้ผ่านเข้าออกได้ จึงยืดอายุผักและผลไม้ให้สดนานขึ้น 2-5