‘ปุ๋ยคีเลต’ นวัตกรรมปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริม

BCG Economy Model

ต้นแข็งแรง เพิ่มผลผลิต ลดสารเคมีด้วยนวัตกรรมปุ๋ยคีเลตนวัตกรรมห่อหุ้มปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมด้วยกรดอะมิโน ช่วยให้ปุ๋ยไม่ตกตะกอนในน้ำและในดิน ส่งผลให้พืชดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้เต็มที่ ลำต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง

ปุ๋ยคีเลตใช้ได้กับการปลูกพืชทุกชนิดที่ต้องการธาตุอาหารรองเสริม เมื่อทดลองใช้ในสวนทุเรียนพบว่า ช่วยให้ต้นทุเรียนมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ใบเขียวสด พุ่มสวย ให้ผลผลิตมาก ผลขนาดใหญ่ได้มาตรฐานการส่งออก ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยได้ถึงร้อยละ 30 ลดการใช้สารเคมีในการป้องกันโรคและแมลง เกษตรกรสุขภาพดีมีความสุข 

บีซีจี ยกระดับการเกษตร เพิ่มรายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต เพิ่มผลผลิตสวนทุเรียน

ต้นแข็งแรง เพิ่มผลผลิต ลดสารเคมีด้วยนวัตกรรมปุ๋ยคีเลตนวัตกรรมห่อหุ้มปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมด้วยกรดอะมิโน ช่วยให้ปุ๋ยไม่ตกตะกอนในน้ำและในดิน ส่งผลให้พืชดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้เต็มที่ ลำต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง

ปุ๋ยคีเลตใช้ได้กับการปลูกพืชทุกชนิดที่ต้องการธาตุอาหารรองเสริม เมื่อทดลองใช้ในสวนทุเรียนพบว่า ช่วยให้ต้นทุเรียนมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ใบเขียวสด พุ่มสวย ให้ผลผลิตมาก ผลขนาดใหญ่ได้มาตรฐานการส่งออก ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยได้ถึงร้อยละ 30 ลดการใช้สารเคมีในการป้องกันโรคและแมลง เกษตรกรสุขภาพดีมีความสุข

บีซีจี ยกระดับการเกษตร เพิ่มรายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต เพิ่มผลผลิตสวนทุเรียน