เอเปคน่ารู้ APEC 2022 THAILAND

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย

ร่วมดำเนินการหาคำตอบ…เอเปคคืออะไร เกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไร? ได้จากวีดีทัศน์ “เอเปคน่ารู้” #APEC2022THAILAND